Skip to content

Dofinansowanie do proekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to efekt polegający na występowaniu zanieczyszczenia powietrza w wyniku działalności człowieka oraz współistnienia niewłaściwych zjawisk atmosferycznych takich jak zamglenie oraz brak wiatru. Wszystkie te okoliczności oddziałują bardzo negatywnie na zdrowie ludzi. Chcąc zmniejszyć wskaźniki zanieczyszczeń w powietrzu, władze dużych miast wprowadziły zarządzenia służące wspomaganiu wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu w trakcie miesięcy grzewczych Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził uchwałę mającą na celu dofinansowanie wymiany posiadanego pieca węglowego na nowy, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Rozporządzenie dotyczy osób fizycznych mieszkających w granicach Śląska, które są posiadaczami budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje montaż systemu grzewczego ze współudziałem proekologicznych źródeł pozyskiwania c.w.u. t.j. pompa ciepła lub kolektory słoneczne. Maksymalna suma dotacji to 25 procent kosztów i dotyczy instalacji z udziałem kotłów gazowych, olejowych, na prąd, kotłów zasilanych paliwem stałym z podajnikiem klasy piątej oraz pomp ciepła. Prośbę o refundację należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii