Skip to content

Pokrętła c.o.. Gdzie je instalujemy i jakie pełnią zadania.

Zawory centralnego ogrzewania w instalacji spełniają jedne z istotniejszych funkcji. Fundamentalnym zadaniem jest zagwarantowanie pewności i ekonomicznej obsługi. Mają także usprawniać i wspierać funkcjonowanie armatury z centralnego ogrzewania. Niełatwo jest je posegregować tylko ze względu na zadanie, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Zawory przy grzejnikowe zaledwie kilka lat temu stosowano wyłącznie grzybkowe. Przy ich pomocy dało się manualnie regulować przepływem ciepłej wody. Aktualnie stosuje się zawór sterujący temperaturą, odcinający i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór termostatyczny zbudowany jest z zaworku (wkładki zaworowej) zawierającej składnik nastawiający i termostatu (element reagujący). W pokrętle znajduje się element reagujący (gaz, ciało płynne czy wosk) wywołujący położenie nacisku popychacza na trzpień zaworu. Zamontowanie zaworu powrotnego pozwala na demontaż kaloryfera lub oczyszczenie jego bez konieczności opróżniania wody z całego układu. Obecnie normą jest wyposażenie każdego zbywanego kaloryfera w ręcznie sterowany zaworek pozbawiający powietrza. Zawory bezpieczeństwa jak same określenie podpowiada pełnią funkcję zabezpieczenia aparatów w instalacji c.o. przed przewyższeniem dopuszczalnego ciśnienia. Jest to jeden z istotniejszych przepustnic w instalacji c.o.. By poprawnie funkcjonował powinny być spełnione następujące wymogi:

– montaż bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego niedalekiej odległości

– kierunek strzałki z korpusu zaworku powinno być zgodne z wskazaniem obiegu substancji grzewczej

– nie montujemy żadnej armatury na odcinku łączącym zaworek z układem centralnego ogrzewania

– średnica rur i zaworów winny być jednakowe.

– co najmniej co rok dopinamy kontroli zaworku.

Do tej grupy należą także zaworki zwrotne lub różnicowe, które w systemach obiegu ukierunkowanego gwarantują prawidłowy linie krążenia cieczy.W instalacjach c.o. stosuje się także zawory miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają element grzewczy zaczerpywany z zasilana i powrotu w układach systemu c.o. oraz c.w.u.. Zaworki kulowe zamykające montowane przed i za urządzeniem typu pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworku spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyżej znajdującym się miejscu układu grzejnego.Różnorodność ról i rodzai zaworków sprawia, że nasze domowe instalacje grzejne pracują bezpiecznie i wydajnie.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii