Skip to content

Ogrzewanie i fotowoltaika Toruń

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie prosumenckiej to znakomity sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Najczęściej spotykanym błędem jest złe wyznaczenie potrzeb energetycznych budynku. Poprawne wyznaczenie dla budynków już użytkowanych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. drewna na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące fotowoltaikę obliczają powierzchnię instalacji na bazie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnie sezony grzewcze to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie paliwa najlepiej brać średnią wieloletnią z lekkim naddatkiem. Uwzględniając spalania, można wiarygodnie wyznaczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego budynku sprawa jest łatwiejsza, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna kwestia to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez panele słoneczne przesyłana jest do sieci dystrybucyjnej. Instalacje ciepłej wody użytkowej należy tak zaplanować, by prąd z paneli fotowoltaicznych gdy świeci Słońce skierować do zasobnika wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z dostawcą energii.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii