Skip to content

Kabel samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzejne samoregulujące się posiadają szeroki zakres zastosowania. Możliwe jest stosować je jako system przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do ochrony przed zamarzaniem układów rur, zaworów. Jest możliwość, by umieścić je za pomocą taśmy przyklejając wiązki kabla podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od wymaganej mocy do zabezpieczenia rury.
Rury i systemy rur można też ochronić przed zamarzaniem przez umieszczenie kabla grzewczego do wewnątrz rurociągu. Taki sposób montażu może być przeprowadzony w rurach pozostających już w użyciu i nie potrzebuje rozmontowania osłony cieplnej lub wykonania kolejnych przepustów. Wskazany rodzaj aplikacji jest możliwy również w rurociągach znajdujących się pod pod powierzchnią ziemi.
Osobnym rodzajem przewodu grzejnego samoregulującego stosowanym do wspomnianego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z produktami spożywczymi oraz atest PZH pozwalający na umieszczenie go w rurociągach z wodą do picia.
Przewód grzejny SelfTec DW przygotowywany jest w długościach na żądanie do samodzielnego zakończenia. Przewód można ciąć na potrzebne długości. Daje to pełną dowolność zastosowania. Jedną z podstawowych zalet kabla jest
sposobność montażu w już użytkowanych instalacjach, gdy nie ma akcesu do rur z zewnątrz, bez konieczności zniszczenia izolacji.
Selftec DW może być użytkowany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w odcinku o maksymalnej długości 60m.

SelfTec DW

Opublikowane w dziale:Dom i ogród