Skip to content

Wydatki na ogrzewanie budynku – kalkulator

Nasz najnowszy kalkulator kosztów na ogrzewanie pozwala na sprawne zestawienie wydatków na rachunki co domu z wielorakimi systemami i paliwami. Podstawą wyliczeń jest wskaźnik popytu na moc grzewczą wskazany w kilowatach na m2 na rok. Kalkulator oblicza również wydatki na ogrzewanie cwu uzależniając to od ilości osób w rodzinie. Precyzja obliczeń jest uzależniona od dokładności indeksu zapotrzebowania na energię. Na podstawie badań nowych domów można założyć, iż nie każdy nowy budynek spełnia obecne dość mocno wysoką normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla osób, które decydują się na modernizację kotłowni i przejście na inne paliwo, podano w pliku wskaźniki typowe dla wytycznych obowiązujących w latach ubiegłych. Ostatecznie jest możliwość skorygować je w taki sposób, by kwota na obecnie stosowanym paliwie pokrywała się z wyliczeniem z arkusza. W tej sytuacji otrzymamy wyjątkowo dokładne informacje o kosztów ogrzewania z nowszej kotłowni na odmiennym rodzaju paliwa . Wyliczenia kalkulatora sa poglądowe i nie mogą być podstawą jakichkolwiek pretensji. Na wypadek sporu z deweloperem, ekipą budowalną, monterską lub producentem, główną płaszczyzną musi być audyt energetyczny.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii