Skip to content

Warstwa izolacyjna podłogówki

Przy projektowaniu podłogówki należy wziąć pod uwagę optymalną ilość miejsca na izolację. Poprawna grubość pokrywy izolacyjnej zabezpieczy dom przed stratą temperatury do ziemi i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, jednak standardowo stosuje się wartość przynajmniej 10cm dla posadzki na gruncie, tymczasem dla stropu akceptuje się wielkość około 25mm. Poprzez zapewnienie odpowiedniej warstwy ochronnej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do ocieplenia podłogi stosuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Styropian EPS formują spienione granulki zgniecione w blok, który w kolejnym etapie dzielony jest na mniejsze płyty. Jego powierzchnia jest porowata, co zwiększa jego nasiąkliwość. Bardziej praktycznym wyborem są płyty XPS, które oferowane są o docelowych wymiarach. Płyty te mają jednolitą strukturę o gładkiej powierzchni. Istotną sprawą jest klasa płyt styropianowych, czyli ilość materiału zużyta na produkcję określonej paczki styropianu. Im większa waga tym właściwości izolacyjne są lepsze. Do ocieplenia nie wykorzystuje się folii metalicznej ponieważ nie posiada ona cieplnych właściwości izolacyjnych. Rozkłada się ją w celu zabezpieczenia płyt ze styropiany przed wodą z warstwy betonu oraz do wyznaczania obszarów na przewody ogrzewania podłogowego.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii