Skip to content

W jaki sposób funkcjonuje pompa ciepła?

Pompy ciepła to sprzęty, które umożliwiają wykorzystanie istniejącej wokół nas energii cieplnej do celów ogrzewania. Ich instalacja jest dość kosztowna, lecz wyłożone nakłady powinny w niedalekiej przyszłości się zwrócić. Pompy ciepła są w grupie najbardziej tanich w użytkowaniu systemów co i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła zagospodarowuje energię słoneczną w niskiej temperaturze i geotermalną zgromadzoną w ziemi i wodach podziemnych (dolne źródło ciepła), a później przenosi energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do 60 stopni C do instalacji co i ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła). Tym zimniejszym źródłem, nazywanym dolnym, z jakiego jest odbierane ciepło, może być ziemia, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do jakiego ciepło jest doprowadzane, jest grzana przez pompę woda (rzadziej powietrze), które krąży w układzie grzewczym. Na pompę ciepła składają się cztery podstawowe elementy: wymiennik do pozyskiwania energii cieplnej ze środowiska, sprężarka, wymiennik do przekazywania energii cieplnej do instalacji i zawór rozprężny. Poszczególne te elementy stwarzają hermetycznie zamknięty układ, wypełniony substancją, jaką transportuje ciepło. Ciecz ta to czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze wyparowywania. Dzięki tej właściwości ma on możliwość przekształcić się w parę nawet przy niskiej temperaturze otoczenia, np. w okresie zimowym. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody transportowane jest przez parownik do pompy napełnionej specjalnym płynem, który przemienia się w gaz. Podgrzany gaz spręża sprężarka pompy, znacznie podwyższając jego ciepło. W skraplaczu następuje oddanie energii cieplnej wodzie, jaka wypełnia kaloryfery, a ochłodzony roztwór przepływa przez zawór rozprężny, zawraca do parownika i cały proces rozpoczyna się od początku. Z zawartego opisu wynika, że pompa ciepła to najbardziej dogodne wyjście, najbardziej opłacalne i najczystsze. Wykazuje najmniejsze koszty użytkowania i przypuszczalnych konserwacji, w rozrachunku pomija się koszty budowy komina lub przyłącza gazowego oraz opłat stałych z tym związanych.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii