Skip to content

Poradnik o słownictwie z zagadnienia ogrzewania

Często język którym posługują się specjaliści z zakresu ogrzewania. Może sprawiać mniej zorientowanym użytkownikom, problem w zrozumieniu i to właśnie do nich jest adresowany ten oto poradnik. Tak więc dzisiaj, kilka potrzebnych terminów, które przydadzą się nam w pojęciu zjawisk z tej problematyki. Rozpoczniemy od zagadnienia pojemność cieplna ,która oznaczana jest jednostką miary dżula, jednostka miary energii na kilogram,czyli tysiąc J/Kg. To ilość ciepła, jaka będzie wymagana do zmiany temperatury materii, otoczenia o wartość temperatury. Następne to bezwładność cieplna albo charakterystyka materiału, instalacji opierająca się na uczeniu się obecnych wielkości cieplnych.W rzeczywistości oznacza to, że adoptowanie ciepła nie rozpoczyna się od razu po jego przekazaniu. Przeważnie sprowadza się do zakresu, gdy pomimo dostarczania ciepła ciepłota będzie bez zmian. Albo magazynowanie gorąca lub nie oddawanie go, pomimo, że przestało być dostarczane. Kolejne z którym możemy się spotkać to definicja histereza. To znaczy opóźnienie w reakcji na czynnik zewnętrzny. W przypadku ogrzewania, to czas od momentu załączenia, na ten przykład włącznika termostatycznego ustalonego na wskazaną temperaturę. Do chwili jego zastopowania, po osiągnięciu wskazanej temperatury sprzętu ogrzewającego. Należy również poznać tezę, krzywa grzewcza. W tym razie to liniowo przedstawione ciepło, które należy dostarczyć do pomieszczenia aby zatrzymać wskazaną temperaturę.Która jest zależna również od utraty ciepła we wskazanej kubatury, poprzez ubytek ciepła poprzez mury, zadaszenia oraz okna. A wszystko to, podporządkowane jest temperaturze dominującej na zewnątrz. Krzywą grzewczą ustala się niezależnie dla każdego budynku. Gdyż nie istnieją parametry które byłyby odpowiednie dla każdego miejsca. Ustala się ją metodą prób i błędów podmieniając wskaźniki wykresu.W razie dużych nieruchomości pomiary przeprowadza się w węźle cieplnym. Czy też w piecach kondensacyjnych w domach na instalacji grzejnej albo domach z wodnym ogrzewaniem podłogowym. No to obecnie podyskutujemy z fachowcem od ogrzewania jak równy z równym.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii