Skip to content

Pompa dostarczająca ciepło- w którym miejscy zamontować sekcję umiejscowioną na zewnątrz

Pompy dostarczające ciepło w naszym kraju stają się co raz bardziej popularne. W wersjach Split opartych na jednostce zewnętrznej ważne jest jej umiejscowienie. Temat hałasu – przepisy wymagają aby na skraju posiadanej działki nie przewyższać wartości 50dB(A) w dzień i 40dB(A) w nocy. Natomiast urządzenia pracują w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższego umiejscowienie ich musi być w odpowiedniej odległości od skraju. Średnio będzie to około 8-13m. Problem, gdy rozmieszczenie domu względem skraju działki uniemożliwia zachowanie tej granicy.. Sekcja zewnętrzna pompy dostarczającej ciepło może oziębić przepływające przez nią powietrze o 10-12 stopni. Przypuszczalnym więc jest, że ewentualny szlak komunikacji pieszej zlokalizowany w pobliżu, może być pokryty lodem nawet na wiosnę. Trzeba w takim wypadku pozostawić odstępstwo 3 m od pompy by uniknąć owego efektu. Powietrze wylatujące z pompy ma też odmienny skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie roślin w pobliżu wyrzutu skroplin. By zapobiec zamarznięciu kondensatu na powierzchni ziemi lub uszkodzenia elewacji trzeba przygotować otoczony krawężnikami podkład ze żwiru. Szukając stosownego stanowiska dla naszej jednostki zewnętrznej musimy jeszcze pamiętać o wymogach wytwórcy co do długości serwisowych. Jednostka musi znajdować się minimalnie 40 cm od poziomu ziemi. Dla zminimalizowania wibracji należy zastosować podstawki izolujące drgania. W instrukcji odnajdziemy także dane o najmniejszych i największych odcinkach przewodów z czynnikiem chłodzącym oraz amplitudę między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną. Wszyściuchne wyżej wymienione elementy trzeba wziąć pod uwagę planując montaż pompy.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii