Skip to content

Pompa cieplna jako pro środowiskowe źródło ogrzewania

Znaczne natężenie zanieczyszczeń i pyłów w powietrzu atmosferycznym to test, z którym zmaga się zdecydowana większość państw na świecie, w tym Polska. To ogólnoświatowy problem, w kwestii rozwiązania którego podejmuje się próby obniżenia wydatku zanieczyszczeń, szczególnie pochodzących z gospodarstw domowych. Spośród ogólnodostępnych technik grzania pompy ciepła są najbardziej efektywne, bo funkcjonują bez uszczerbku dla środowiska ? urządzenia te nie produkują dymu, popiołu ani innych substancji mających szkodliwy wpływ na środowisko. Moc czystej energii. Zatem inwestowanie w takie instalacje okazuje się szczególnie uzasadnione w kwestii ogólnoświatowego problemu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkich rozmiarów ekologiczne urządzenia wykorzystywane głównie do ogrzewania domu. W tym celu biorą ciepło z otoczenia (wody, ziemi lub powietrza), czyli tak zwanego dolnego źródła, i transferują je do źródła wyższego ? instalacji grzewczej (kaloryferów albo ogrzewania podłogowego). Wybór typie pompy ciepła, a precyzyjniej jej niższego źródła, jest uzależniony od warunków, w jakich będzie ona funkcjonować: powierzchni kwatery, obszaru klimatycznego, gdzie zlokalizowany jest budynek, poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego, a także przekroju geologicznego ziemi na działce. Choć pompy ciepła należą do najbardziej czystych systemów, w polskich domach mają zastosowanie cały czas okazjonalnie. Główna przyczyną jest całkiem duży wydatek inwestycji i szczególne warunki, jakie muszą być spełnione przy instalowaniu.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii