Skip to content

Polecenie oznakowania pojazdów dostawczych

Na kierujących pojazdami nałożona jest odpowiedzialność poprawnego oznaczenia każdego jednego pojazdu dostawczego. Prawomocne przepisy określają konkretnymi zapisami, który pojazd w którym miejscu, w jakiej barwie obrysem musi być naznaczony. Przepisy określają także udział procentowy owego oznakowania w całkowitej sumie wymiaru wskazanego samochodu transportowego. Także określają potrzebę oznaczenia w ten sposób, pojazdów rejestrowanych w powiązaniu od ciężaru łącznej przewożonego frachtu. Jak również wielkości skrzyni do ładunku oraz naczepy. I tak, w kolorze żółtym lub w kolorze czerwonym, powinien być cały obrys tyłu platformy załadowczej. A kolejno zarys boczny tej budy, winien zaświecić barwą żółtą lub kolorem białym światła. Zaznaczenie konturowe powinno być obrobione techniką, dającej widzenie pojazdu w jakichkolwiek okolicznościach pogodowych, zarówno w dzień jak i nocą. W praktyce widać że sprawdzonym przy zakupie jest rozwiązanie firmy 3M z grupy Diamond Grade. Ta odblaskowa taśma, zrobiona z solidnego tworzywa z przylepcem. Dobrze oklejona taśma konturowa, powinna być używana przez wiele lat. A lekkość jej zamontowania, zasadniczo w każdym punkcie samochodu dostawczego, powoduje że wolno oklejanie zrobić we własnym zakresie.

Opublikowane w dziale:Przemysł