Skip to content

Podwójna podłoga w samochodzie dostawczym

Dla każdego właściciela samochodu dostawczego najważniejszymi sprawami podczas realizowania usług transportowych jest czas oraz opłacalność. Rozwiązaniem pozwalającym rozszerzenie powierzchni ładunkowej oraz sposobność transportu większej ilości towaru jest podwójna przestrzeń załadunkowa. Utrzymuje się ona na listwach nośnych oraz belkach z uchami typu AJS, czyli otworami mocującymi przypominającymi dziurkę od klucza. Do kłonic instaluje się pionowe panele z oczkami, które pozwalają swobodnie ustalać wielkość drugiej płaszczyzny podłogi w uzależnieniu od konieczności. Ponadto wielkość może być ustanawiana oddzielnie dla każdego zakresu pomiędzy kłonicami. Do pionowych paneli montuje się profile nośne wzdłużne oraz poprzeczne profile nośne dla palet. Ponadto można zamocować belki pomocnicze, które służą do stabilizowania przewożonego towaru. Układ podwójnej podłogi jest prosty w złożeniu. Pozwala na uzyskanie dodatkowego poziomu ładunkowego do dwunastu ton. W kwestii palet typu euro zwyczajowa ich liczba na naczepie jest równa 33 szt. Po zainstalowaniu podwójnej podłogi ich liczba może być równa nawet 66 sztuk. Układ podwójnej podłogi to rozwiązanie ekonomiczne.

Opublikowane w dziale:Przemysł