Skip to content

Naklejka fotoluminescencyjna

Naklejka oznaczeniowa z nośnikiem z folii PVC to pasek materiału wytwarzany w wielu barwach, który ma możliwość spełniać różnorakie role i jakie znajdują ogrom ról zarówno przemysłowych, jak i tych napotykanych w codziennym życiu.

Niezwykły rodzajem taśm do oznaczania jest taśma fotoluminescencyjna. Taśma ta wyprodukowana na podstawie z tworzywa PVC z klejem akrylowym wyróżnia się zjawiskiem fotoluminescencji. Jest to pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego z obszaru widzialnego ultrafioletu lub podczerwieni. Absorbowana energia jest potem przekazana pod postacią promieni świetlnych. W praktyce znaczy to, że taśma świeci w ciemności przez kilka godzin po zasłonięciu światła naturalnego lub sztucznego.

Jest doskonała do montażu w każdym miejscu, gdzie np. względy bezpieczeństwa nakazują znakowanie widoczne bez światła sale w kinach, teatralne, stopnie, trakty ewakuacyjne, dukt do komunikacji pieszej i pojazdów oraz w lokalizacjach, w których konieczne jest kontrastowe oznakowanie upominające – systemy ppoż, gazowe, też w miejscach, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej lub wyjątkowe uwarunkowania nie zezwalają na jego podłączenie bliskość tworzyw palnych, szkodliwych.

Naklejka świecąca w ciemności może również być zastosowana jako motyw zdobniczy na ścianach albo na posadzkach parkiety taneczne, dyskoteki, scenografie w teatrach, kluby, parki rozrywki.

Opublikowane w dziale:Budownictwo