Skip to content

Klasa odporności urządzeń elektrycznych

Stopień ochrony jest ważnym parametrem wybranej obudowysprzętu elektrycznego jak np.gniazda do instalacji elektrycznych. Składa się na niego grupa charakterystyk, których wielkości opisują wytrzymałość skrzynek na różne czynniki zewnętrzne.Klasa odporności IP wskazuje na odporność obudowy na wilgoć i zabrudzenia. Jest też skala IK, która określa odporność obudów na działanie czynników z zewnątrz. Wszelkie wspomniane czynniki zewnętrzne mogą powodować zniszczenie sprzętów elektrycznych, co może powodować spięcia w instalacji oraz bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkownika. Dla określenia klasy ochrony przed uderzeniem dla sprzętu, w tym np. skrzynek do kamer wykorzystywanych w monitoringu, rozdzielnic i szaf elektrycznych stosowanych w lokalizacjach ogólnodostępnych itp., stosuje się zestawienie opisów z użyciem klasy IK. Jest to uniwersalna klasyfikacja numeryczna charakteryzująca klasę odporności przed uderzeniami mechanicznymi oferowana przez skrzynki urządzeniom elektrycznym. Dzięki temu parametrowi można scharakteryzować potencjał wytrzymałości narzędzi i zdecydować się na najbardziej odpowiedni produkt. Relatywnie duża wartość parametrów uchroni nas od ewentualnej wymiany urządzeń spowodowanej uderzeniami np. wandali. System symboli stopni odporności IK szczegółowo określa europejska norma EN 62262 i jej międzynarodowy odpowiednik norma IEC 62262: 2002. Oznaczenie składa się z liter IK i wartości od 00 do 10, czyli od zerowej odporności do całkowitego bezpieczeństwa przed uderzeniem o energii 20J.Testy wykonano przedmiotem o wybranej wadze zrzucanym z określonej wysokości. Obrazując:obudowa o stopniu wytrzymałości IK 10 wytrzymuje siłę uderzenia równą 20J, czyli uderzenie rzeczą o wadze 5kg spuszczonym z wysokości 40cm.

Opublikowane w dziale:Przemysł