Skip to content

Kategoria przeciwwybuchowa gniazda

Klasa odporności urządzeń elektrycznych klasa odporności IP.

Uszczelnienia montowane do gniazdek oraz innych urządzeń elektrycznych zapewniają dużą ochronę i najwyższe gwarancje przed przedostaniem się deszczu, wilgoci, także ciał stałych nawet o najmniejszych cząsteczkach.

Odporność skrzynki ma znaczący oddziaływanie na takie kwestie używania jak wytrzymałość narzędzia oraz pewność. Typując dodatki do systemu trzeba mieć wiedzę, w której klasie szczelności wykonane są konkretne elementy. Zapylenie i kurz mogą powodować mechaniczne blokowanie generatorów, styczników, gniazdek, a wilgoć ? rdzewienie podzespołów metalowych oraz kabli i drutów. Wspomniane faktory z zewnątrz nie tylko nadmiernie zmniejszają wytrzymałość sprzętów elektrycznych, ale też pewność ich użytkowania.

Opis odporności urządzenia określana jest skrótem IP (International Protection) oznaczającym stopień ochrony. Skrót IP to uniwersalny układ symboli stopni odporności przed przedostawaniem się cząsteczek z zewnątrz oferowanej przez obudowy urządzeń. Składa się ze skrótu liter i dwóch cyfr. Początkowa opisuje wytrzymałość na przedostawanie się ciał stałych, a druga odporność na przedostawanie się wilgoci. Wartości obydwu wskazane są na skali od 0 do 8 ? od braku szczelności do największej ochrony przed dostawaniem się ciał stałych lub wody nawet przy długo trwającym byciu pod wodą. Dla ilustracji: gniazdko elektryczne Domo Plus ma stopień ochrony IP opisana jako 66. Znaczy to, że jest maksymalnie wytrzymałe na przedostawanie się pyłów o małych cząstkach (6) oraz na słup wody lanej intensywną strugą lub falę z wybranego kierunku (6).

Dopełniającym parametrem opisującym stopień ochrony urządzeń elektrycznych jest klasyfikacja IK, która wskazuje odporność mechaniczną. Dla narzędzi pracujących w zonach z niebezpieczeństwem wybuchu stosuje się urządzenia z certyfikatem ATEX.

Opublikowane w dziale:Budownictwo