Skip to content

Jak oszacować moc fotowoltaiki

Najważniejszą kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Parametrem tym jest moc maksymalna układu wyrażona wWatach. Wpraktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Nadmieniona maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub planowanego). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli wykorzystać w100%. Oczywiście energia ta zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść przekazana zostanie do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci mamy możliwość odebrać wokresie późniejszym przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą część energii oddanej do sieci musimy się zatroszczyć, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to tracimy ją, adorabia na tym dystrybutor.

Można znaleźć w sieci uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – S części,
  • poniesione koszta,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji.
Opublikowane w dziale:Bez kategorii