Skip to content

Głowica termostatyczne QuickSWITCH – w jakich sytuacjach będzie właściwe ją używać

Termostat jest urządzeniem regulującym pracę zaworu przy-grzejnikowego lub wkładki wbudowanej w grzejnik. Od jej dokładności i prędkości reakcji zależy wydajność ogrzewania. Tym z bardziej oszczędnych rozstrzygnięć jest wyposażenie instalacji w termostat Danfoss quickSWITCH. W termostacie gaz jest czynnikiem, który odpowiada na różnice ciepła zewnętrznego. Czujnik gazowy nagrzewa się i oziębia szybciej niż ciecz stosowana w typowych termostatach. Dzięki tej szybkiej szybkości reakcji możemy pomniejszyć zużycie ciepła o 15-20% Termostat z czynnikiem gazowym powinien być zainstalowany szczególnie tam, gdzie mamy dodatkowe źródło ciepła. Są to pomieszczenia, gdzie prócz podstawowego C.O. są ponadplanowe czynniki wytwarzające energię cieplną. Wzorem porównawczym może być pokój z dodatkowym piecykiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Dzieje się tak dlatego, że kominek w owym wypadku produkuje dodatkowe ciepło i nie ma konieczności, by grzejnik pracował zgodnie z ustawionymi nastawami. Podobna okoliczność ma miejsce w miejscu gdzie gotujemy, gdy podczas gotowania lub sporządzania wypieków wytwarza się dodatkowe ciepło. W wypadku salonów kąpielowych, pomieszczenie dogrzewane jest po długotrwałej kąpieli lub działaniu suszarki. Szybsza reakcja głowicy gazowej QuickSWITCH pozwala na maksymalne użytkowanie dodatkowego miejsca generowania ciepła. Daje możliwość również dopasować temperaturę pokojową do oczekiwań użytkowników. Głowica QuickSWITCH produkowana jest na już wycofane i istniejące zawory Danfoss.Wytwarzana jest w odmianie z czujnikiem wyniesionym, dzięki czemu możemy ją zainstalować także w okolicznościach, gdy odczyt ciepłoty na kaloryferze jest nie możliwy. Odmiana wzmocniona wyposażona w ochronę przed kradzieżą i manipulacją przy termostacie.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii