Skip to content

Głowica gazowa guickSWITCH – zastosowanie

Termostaty są urządzeniem które steruje funkcjonowaniem zaworu termostatycznego czy też wkładki termostatycznej. Od ich prędkości i czułości reakcji zależą w dużej mierze nasze oszczędności w centralnym ogrzewaniu. Jedną z bardzo oszczędnych rozwiązań jest wyposażenie instalacji w głowicę quickSWITCH marki Danfoss. W głowicy elementem reagującym na zmiany temperatury jest gaz. To on nagrzewa się i oziębia szybciej, niż ciecz stosowana w standardowych termostatach. Dzięki tej szybkości reakcji możemy obniżyć zużycie ciepła o 15-20%.Głowicę warto instalować szczególnie tam, gdzie występują dodatkowe źródło ciepła. To znaczy w miejscach gdzie oprócz podstawowego c.o. grzejnikowego są dodatkowe czynniki produkujące ciepło. Wzorem porównawczym jest pomieszczenie z kominkiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Palenisko bowiem w tym przykładzie wytwarza ponadplanowe ciepło i nie ma konieczności by grzejnik działał na ustawionych wielkościach. Porównywalna okoliczność jest w pomieszczeniu kuchennym gdy dodatkowe ciepło generowane jest w czasie gotowania czy działania piekarnika. W wypadku toalet energię cieplną do miejsca generuje ciepła kąpiel, czy także używanie suszarko-lokówki. Krótsza reakcja termostatu gazowego quickSWITCH zapewnia maksymalne wykorzystane dodatkowego źródła ciepła. Pozwala również na dostosowanie warunków termicznych w pomieszczeniach do wymagań użytkowników. Głowica gazowa quickSWITCH produkowana jest na funkcjonujące kiedyś i obecne zawory Danfossa. Występuje w modelu z czynnikiem wyniesionym, czyli możemy stosować ją także w sytuacjach gdzie odbiór temperatury przy grzejniku jest skomplikowany. Za to wersja wzmocniona wyposażona jest w osłonę zabezpieczającą przed złodziejami i przed majstrowaniem przy termostacie.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii