Skip to content

Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Słowo Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją wytwarza i przekazuje jej nadwyżki do elektrowni.

Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Przeszkodą była nie tylko cena, ale także problem z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy a także utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub mają systematyczne przerwy w dostawie Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Ważne: sieć energetyczna nie ma możliwości magazynować energii. Nadwyżka oddana do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym ma możliwość odzyskać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci energetycznej uściśla, w jakim czasie przekazana nadwyżka może być odebrana. Niestety jeśli nadwyżka nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci mogla być rozliczana konieczna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe

Opublikowane w dziale:Bez kategorii