Skip to content

Kotły gazowe – ich rodzaje, a przepisy Unii

Wraz z przyjściem września 2015 r. wdrożona została w życie Dyrektywa Unijna ErP. Zakłada ona produkcję urządzeń wpływających na zużycie energii w sposób zgodny ze środowiskiem. Regulacje prawne objęły m. in. dział ogrzewania. Produkty muszą spełniać specjalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej. Teraz wytwarzane i sprzedawane są głównie kotły kondensacyjne. Ideą ich działania jest odzysk energii z produktów spalania gazu. Podłącza się je do specjalnego podwójnego komina, w którym zachodzi proces kondensacji. Ciepło ze spalin wraca do systemu grzejnego dzięki czemu efektywność takich urządzeń oceniania jest na więcej niż 100%. Z obiegu wycofane zostały kotły z zamkniętą komorą spalania o dużo niższej efektywności. W dalszym ciągu na rynku dostępne są kotły z otwartą komorą spalania, jednak dedykowane są one jedynie do domów z pojedynczym systemem kominowym w którym nie istnieje możliwość modernizacji systemu kominowego. Producent do każdego kotła musi dodać etykietę energetyczną oraz kartę z parametrami produktu. Ponosi również odpowiedzialność za wiarygodność wiadomości na nich umieszczonych.

Opublikowane w dziale:Bez kategorii